Scurt Istoric

Cu aproape 50 de ani în urmă, în strada Pârvan Popescu, la numărul 94, se așeza temelia unei clădiri ce avea sa slujească învățământului ca liceu pedagogic, formând acei ”moderatori” de personalități, cadrele didactice. Apoi, din 1976, această clădire va deveni ”pepiniera” de oameni care să ajute semenii în suferință, dobândind profil sanitar și pregătind, până în 1992, câteva promoții de surori medicale și oficianți sanitari, tineri de o aleasă conduită profesională și deontologică în această nobilă profesie.

A fost o perioadă de deosebită strălucire, în care un colectiv excepțional de cadre didactice a pregătit promoții de excepție. Directorii unității au fost, pe rând, atât profesori de reputație ireproșabilă, precum profesorul de biologie Elena Minu, profesor de chimie Iancu Teofil profesor de fizică Aurelia Căliman, cât și medici, dr. Viorica Trifu și dr. Mariana Simion.

Ne face plăcere să ne amintim de acei elevi care ne-au reprezentat exemplar la concursurile și olimpiadele școlare naționale, atât de profil, cât și la obiecte precum: chimie, filozofie, limbi moderne, limba și literatura română, dovedind eficacitatea noastră.

Astăzi, o bună parte din acei elevi excepționali sunt medici care își oficiază exemplar profesia, precum dr. Cristian Andrei, binecunoscută personalitate contemporană, dr. Radu Cojan, doctor în științe medicale la clinica de cardiologie a Spitalului județean Sibiu, conferențiar universitar dr. Florina Gabriela Udrea, doctor în științe medicale, medic la Clinica de Medicină Internă și Reumatologie a Spitalului Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” București, dr. Silvia Georgiana Gane, medic psihiatru la Spitalul Clinic de Psihiatrie ”prof. dr. Alexandru Obregia” București, dar și pe plan local medici de renume ai Spitalului Județean Târgoviște, chirurgii Vasile Vacariuc, Ionuț Mertic sau medicul psihiatru Mariana Mocanu. Alții sunt asistenți medicali cu o deosebită pregătire profesională, care își desfășoară activitatea atât în țară cât și în străinătate.

De altfel, absolvenți ai unității noastre școlare se remarcă azi și în alte domenii de activitate decât cel medical, făcând cinste școlii care i-a format pentru viață. Dintre aceștia, amintim doar pe asistent universitar Mariana Bălășescu, doctorand în sociologie la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, lector universitar Lucian-Adrian Trașă la Universitatea Spiru Haret București, lector universitar Luminița Diaconu, Catedra de limba și literatura franceză a Facultății de Limbi și Literaturii Străine, Universitatea București, doctor în agronomie Anca Rovena Lăcătușu, Cercetător Științific Principal gradul II, șef Laborator Monitoringul Calității Mediului la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agronomie și Protecția Mediului București.

În împrejurările imediat următoare revoluției din decembrie 1989, mai precis din anul școlar 1991-1992, când au fost desființate liceele de profil sanitar și s-au înființat școlile postliceale sanitare, dorința de păstrare a acestei bune tradiții a orientat conducerea de atunci a liceului, prin doamna profesor Elena Tomescu, să găsească modalități de menținere a bunului nume pe care unitatea noastră școlară îl avea, precum și o recunoaștere pe măsura colectivuluui didactic.

Astfel, din 1992 funcționăm  sub titulatura de Liceul Teoretic ”Petru Cercel”, situându-ne sub oblăduirea numelui voievodului umanist și ilistru om de cultură, Petru Cercel, cel ce ridică, între 1583-1585, anii de scurtă dar valoroasă domnie, șanțul de apărare a cetății Târgoviște, devenită capitala Țării Românești din inițiativa domnului cărturar, șanț ale cărui vestigii există și astăzi, și în apropierea căruia este situat liceul. Tot în acestă perioadă, concomitent cu activitatea liceului teoretic, în instituția noastră a funcționat și școala postliceală sanitară, ai cărei absolvenți au continuat tradiția asistenților medicali de un profesionalism exemplar.

Începând din anul 1997, conducerea liceului, prin profesor Viorica Popescu, a inițiat, în ziua marii sărbători a ”Înălțării Domnului” și tradiția sărbătoririi zilei Liceului Teoretic ”Petru Cercel”, manifestare la care, an de an, unitatea noastră își deschide porțile oaspeților și se mândrește cu cei mai buni dintre cei mai buni elevi.

. În același an se dezvelește bustul lui Petru Cercel, pe care școala a înțeles să-l onoreze și să-i ducă mai departe dragostea de învățătură, căci istoria consemnează că domnitorul fermecător vorbea mai multe limbi străine și scria chiar versuri, în italiană, care au fermecat-o pe regina Caterina de Medici. Lucrarea, ce împodobește clădirea liceului, a fost executată de sculptorul Olimpiu Eli Petre, același care realizează în 1998, și inscripția comemorativă cu chipul lui Petru Cercel, care împodobește frontispiciul clădirii.

Din anul școlar 2002-2003 unitatea noastră devine liceu teoretic, funcționând sub această titulatură și în prezent și menținându-se în rândul unităților școlare prestigioase ale județului Dâmbovița. Începând cu luna mai a anului 2012, unitatea a intrat într-un proces de reabilitate și extindere, prin fonduri europene nerambursabile. Lucrările de reabilitare au luat sfârșit în vara anului 2013, anul școlar 2013-2014 a debutând la ”Petru Cercel” în haine de sărbătoare, într-o clădire cu adevărat europeană, cea mai modernă printre unitățile școlare dâmbovițene. S-a reabilitat principalul corp de clădire, cu 18 săli de clasă modernizate, au fost contruite o sală de sport și un teren de sport cu nocturnă, s-a amenajat o bibliotecă amplă și o sală de lectură, două cabinete de informatică dotate cu calculatoare performante.

                Ambianța plăcută din școală, pregătirea, exigența și seriozitatea cadrelor didactice, cât și perseverența și eforturile susținute și consecvente ale elevilor s-au concretizat în rezultate deosebit de bune la examenele de bacalaureat și la concursurile și olimpiadele școlare, care fac din Liceul Teoretic ”Petru Cercel” o școală de mileniul trei.