About Image
Scurt IStoric

Bun venit pe pagina liceului Petru Cercel

The high school 'PETRU CERCEL' is located in urban areas , in Targoviste . High School 'PETRU CERCEL' has its beginnings in 1969 . Over time it has undergone a real metamorphosis changing their profile depending on the demand and supply of education. In the early years of the school was teaching . Since 1976 becomes secondary medical school . Since junior high school in 1992 worked only as theoretical high profile real ( math - informatics, natural sciences ) and humanities ( literature, bilingual English).

Admitere 2024-2025

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed eius to mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enims ad minim veniam. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis.

Viziunea Noastra

Realizarea şi dezvoltarea procesului de învăţământ în scopul creării unor servicii educaţionale de calitate în vederea satisfacerii beneficiarilor serviciilor educaţionale (direcţi şi indirecţi).
Tab Image

Misiunea Noastra

Promovarea unui învăţământ deschis, flexibil şi competitiv capabil:
Să ofere tinerilor din zona Târgoviştei oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, şi etnie sau apartenenţă politică şi religioasă;
Să sprijine dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene, pentru a deveni cetăţeni activi, responsabili şi toleranţi în comunitatea care asigură sporirea calităţii vieţii şi prosperităţii economice;
Să creeze un climat favorabil desfăşurării activităţii instructiv-educative astfel încât elevii, profesorii, angajaţii să vină de plăcere;
Cadrele didactice să descopere, să identifice, pentru fiecare elev în parte, şi să pună în valoare calităţile personale, idealurile, pasiunile, şi dorinţa acestora de a-şi defini personalitatea;
Să asigure un sistem interactiv de relaţionare cu părinţii şi comunitatea locală, în vederea sprijinirii condiţiilor de dezvoltare psihosomatică a fiecărui elev;
Cresterea gradului de acces la invatamant tertiar / universitar si de absortie pe piata muncii.

Obiectivele generale ale liceului

Obţinerea de performanţe şcolare care să o clasifice permanent între primele licee din Dâmboviţa. Obiective specifice:
o Obiectivul nr. 1 - Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei
o Obiectivul nr. 2 – Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare, reflectata in rezultate la concursuri si olimpiade scolare
o Obiectivul nr. 3 - Creşterea procentului de promovabilitate al examenului de bacalaureat cu 2% / an, ridicarea gradului de certificare a competentelor digitale sau lingvistice intr-o limba de circulatie internationala
o Obiectivul nr. 4 - scaderea cu 2% a procentului de elevi cu media generala cuprinsa in transa 5-6.99; cresterea cu 1% a procentului de elevi cu media generala cuprinsa in transa 7-8.99 si cresterea cu 1% a procentului de elevi cu media generala cuprinsa in transa 9-10.
o Obiectivul nr. 5 – Asigurarea unui parteneriat eficient al liceului cu ceilalţi actori sociali
o Obiectivul nr. 6 – Perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu exigenţele învăţământului modern, atat prin CCD cat si prin proiecte europene Erasmus +, dezvoltarea abilitatilor de utilizare a resurselor educationale deschise folosind tehnologia moderna (tabla smart, platforme educationale etc).
o Obiectivul nr. 7 – Orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată părinţilor în vederea construirii unei cariere de succes a elevilor, scaderea ratei de abandon scolar / repetentie.
o Obiectivul nr. 8 – Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii ( videoproiector in fiecare sala de curs, retea de difuzoare etc) extindere / relocare pentru invatarea intr-un singur schimb.
o Obiectivul nr. 9 – Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii