BACALAUREAT 2020

CENTRUL DE EXAMEN NR. 206 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT- LICEUL TEORETIC ,,PETRU CERCEL” –TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

CONTESTAŢII Calendar:

 3 0 iunie 2020 în intervalul orar 16,00-20,00

 1 iulie 2020 în intervalul orar 8,00-12,00

Candidaţii care depun /transmit prin mijloace electronice contestaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice o declaraţie tip în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/ reprezentanţii legali ai acestuia. Adresa de e-mail pentru transmitere contestații: contestatiibac2020.ltpc@gmail.com Tipizatul cererii pentru depunerea contestatiei poate fi descarcat de site-ul liceului: http://petrucercel.ro

Se va atasa si o copie a cartii de identitate alaturi de cerere.

Intrare in curtea școlii se face pe poarta din strada Mihai Eminescu, spre liceul 6.

Intrarea în școală va fi astfel: sălile 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 vor urca pe rampă. Sălile 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 si laboratoarele de info vor intra pe trepte. Sunt 2 puncte de triaj.

Intrarea în școală începe la ora 7,50.