Oferta scolara...

Verifica acum

ANUNT

Desfasurarea examenului de Limba Engleza  pentru admiterea in clasa a IX-a, profil real, specializarea stiinte ale naturii cu predare intensiva a limbii Engleze

 

Testul se va organiza MARTI, 1 SEPTEMBRIE 2015, după cum urmează:

– ora 9:00 – proba scrisă a evaluării;

– începând de la ora 10:00 (conform unei programări în ordine alfabetică a candidaților) – proba orală a evaluării.

Vor fi declaraţi admişi primii 28 de elevi care intrunesc CUMULATIV:

 • minim 50 de puncte (oral+scris),
 • media de admitere se obtine astfel: (3 x Media test limba engleza+media de admitere)/4

Dacă pe ultima poziţie sunt mai mulţi elevi CU ACEEAŞI MEDIE, aceștia vor fi departajați prin media anuala la limba engleza, obtinuta in clasa a VIII-a.

Retragerea unui candidat, dintre cei declaraţi admişi, dă dreptul următorului, în ordinea descrescătoare a mediilor să fie declarat admis în clasa a IX-a.

 

OBIECTIVELE PROBELOR ŞI STRUCTURA TESTULUI. CONŢINUTURI. DURATA PROBELOR

Testul de aptitudini implică atât o probă scrisă cât şi una orală la Limba Engleză.

Conţinuturile evaluate vor fi cele prevăzute de programa şcolară de clasa a VIII-a pentru disciplina limba engleză, programă aprobată prin Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014.

Conţinuturile tematice evaluabile sunt următoarele:

– Casa și familia

– Obiceiuri în familie

– Feluri de mâncare

– Ocupații

– Pasiuni

– Vacanța

– Zile, luni, anotimpuri

– Vremea

– Momentele zilei

– Comunitatea – orașul/satul

Funcţiile comunicative vizate sunt următoarele:

– descrierea simplă (de obiecte, a locuinței etc.)

– relatarea la prezent

– prezentare de activități generale/ obișnuite

– inițierea și menținerea unui schimb verbal

– executarea unor indicații de orientare

– completarea de formulare

Elementele de construcţie a comunicării vizate pentru testare sunt următoarele:

 1. a) Substantivul-numărul singular/plural
 2. b) Numeralul – cardinal (1 – 20)
 3. c) Adjectivul-demonstrativ (singular şi plural), posesiv (singular şi plural)
 4. d) Verbul-timpul prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ); timpul prezent simplu (afirmativ, negativ, interogativ)
 5. e) Verbe modale- can, must
 6. f) Prepoziţia-de loc (between, over, across, above, at, in, on)

Punctajul total al celor două probe este de 100 de puncte, Proba scrisă  – 60 de puncte, proba orala  – 40 de puncte

Proba scrisă (probă eliminatorie) vizează evaluarea competenţei de producere cât şi stăpânirea vocabularului şi a structurilor gramaticale.

Vor fi elaborate trei variante de subiecte, iar preşedintele comisiei va extrage una dintre aceste variante. Această variantă va fi distribuită spre rezolvare candidaţilor;

Variantele de subiecte pentru testarea scrisa se elaborează de către comisia metodică de specialitate din şcoală şi sunt aprobate de inspectorul de specialitate din inspectoratul şcolar. Acestea vor respecta conţinuturile învăţării corespunzătoare pentru curriculum-ul valabil pentru clasa a VIII-a;

Timpul de desfasurare al acestei probe este de 50 de minute.

Proba orală vizează următoarele obiective:

 1. Citirea unui text – suport, de mici dimensiuni, şi formularea de răspunsuri la câteva întrebări pe baza acestuia;
 2. Producerea unui mesaj simplu şi scurt despre persoane şi activităţi din universul apropiat;
 3. Participarea cu întrebări simple şi răspunsuri scurte la interacţiuni verbale simple (dialoguri), în contexte familiare sau de necesitate imediată.

Prima parte a probei orale – 20 de puncte –  candidaţii trebuie sa citească un text cu voce tare si sa răspundă la întrebări pe baza respectivului text. Biletele se vor afla pe masă iar candidatul va extrage un bilet pe care îl va trata. Nu se admite schimbarea biletului.

Partea a doua a probei orale consta in interacţiunea verbala (cu evaluatorii) pe o temă familiară. Punctajul pentru aceasta proba este de 20 de puncte. Timpul alocat pentru fiecare candidat in parte este de 3-5 minute.

Contestaţii se pot depune la secretariatul Liceului Teoretic Petru Cercel. (Se poate contesta doar punctajul obţinut la proba scrisă şi doar punctajul la lucrarea proprie, completând o cerere la secretariatul liceului.)

 

 

Cine a fost Petru Cercel?


Petru Cercel a fost domnul Tãrii Românesti în perioada 29 august 1583 – 16 aprilie 1585. Petru Cercel a fost fiul natural al domnului muntean Pãtrascu cel Bun. Porecla Cercel venea de la cercelul pe care îl purta în ureche, dupã moda curþii domnitoare franceze, unde a stat un timp.

ANUNT

Hello world!

Hello world!